Intro

Платформа «Евреи для Украины» (Jews for Ukraine) была создана в результате сотрудничества между еврейскими международными организациями, еврейскими общинными НКО, религиозными группами и членами общин во время нападения России на Украину. Наша цель—улучшить координацию между теми, кто пытается помочь евреям и неевреям, бежавшим из Украины, предоставить информацию тем нуждающимся, и оказать им необходимую помощь.

The Jews for Ukraine platform is the result of a collaboration between Jewish international organizations, Jewish community NGOs, religious groups, and community members during the Russian attacks against Ukraine. Its aim is to better coordinate between those trying to help Jews and non-Jews who have fled Ukraine, to provide information and referral services to those who need them, and to provide the necessary assistance.

A Jews for Ukraine platform zsidó nemzetközi szervezetek, zsidó közösségi civil szervezetek, felekezetek, valamint közösségi tagok együttműködésének eredményeként jött létre az Ukrajnát sújtó orosz agresszió alatt. Célja, hogy összehangolja az Ukrajnából menekült zsidók és nem zsidók számára felajánlott segítségeket, információt nyújtson és elirányítson mindenkit a számára megfelelő szervezethez, segítséghez.